More Website Templates @ Templates.com!

Servis
Možné poruchy a ich riešenie.
 • Nespustí sa plameň
  Príčina:                                                       Riešenie:
  a) prázdna plynová náplň a) skontrolujte tlakomer na vstupe zariadenia
  b) skontrolujte či nie je zlomená plynová hadica
  b) zlyhanie iskry.............................. a) nastavte elektródu 4mm od dosky horáka
  b) skontrolujte správnosť pripojenia kábla k elektróde

 • Po uvoľnení spínača zapaľovania plameň zhasne
  Príčina:                                                       Riešenie:
  a) zlyhanie kontroly plameňa a) skontrolujte nastavenie termočlánku plameňa
  b) skontrolujte spojenie s plynovou zostavou
  c) nahraďte termoelektrický článok za nový

 • V pohotovostnom režime plameň zhasne
  Príčina:                                                       Riešenie:
  a) zlé nastavenie plameňa a) skontrolujte nastavenie (riadenie) plameňa
  b) skontrolujte priechodnosť otvorov
  c) skontrolujte priechodnosť trysky

 • Horák sa zapáli výbušným spôsobom
  Príčina:                                                       Riešenie:
  a) zlé nastavenie plameňa a) nastavte veľkosť plameňa skrutkou
      na ovládanie plynu
  b) popraskané doštičky.................... a) vymeňte pôvodné doštičky za nové

 • Plameň zhasne neočakávane počas práce
  Príčina:                                                       Riešenie:
  a) nesprávny tlak plynu a) skontrolujte maximálny tlak (35kPa)
      a minimálny (10kPa)
  b) zavezte infražiarič do autorizovaného servisu


 • Porucha zariadenia


  V prípade poruchy zariadenia nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle:

  0918 487 422

 • Do 24 hodín vieme zabezpečiť servis zariadenia.


 • Návod na obsluhu:


 • súbor pdf na stiahnutie